dhv-linker

Besökscentrum

besokscentrum

Besökscentrum för Örlogsstaden Karlskrona

Trefaldighetskyrkan, eller Tyska kyrkan som många fortfarande säger, har hållit öppet som Besökscentrum för världsarvet 2009-2015.


År 2015 var sjunde och sista sommaren som Trefaldighetskyrkan på Stortorget höll öppet med dubbla funktioner - som kyrkorum och som värd för Besökscentrum där världsarvet presenteras.
Detta har varit möjligt genom ett nära samarbete mellan Karlskrona kommun och Karlskrona Stadsförsamling, som äger och förvaltar Trefaldighetskyrkan.
Fr o m 2013 har kyrkan blivit tillgänglig för rullstolsburna och barnvagnar genom en permanent tillgänglighetslösning i form av en hiss som ersatt den tillfälliga ramp, som togs bort 2012.

Bildspel
År 2009 tog arkitekt Caroline Olsson fram ett koncept för en presentation av världsarvet i Trefaldighetskyrkan. En del i konceptet var uppbyggnaden av ett prismaformat rum som placerades i en av kyrkans korsarmar. Här har bl a visats ett bildspel, Förvandlingen, producerat av Propaganda Bureau. Bildspelet finns bl a på Youtube och här.

besokscentrum-bild1
Gestaltningar
Inför säsongen 2012 och 2013 gjorde konstnär Ann Hingström en gestaltning av Besökscentrum som på ett lekfullt sätt fångade upp historiska spår, karaktärer och skeenden. Karl XI dök upp i animerad form: Kingen. Kyrkråttor fanns också. Oc en litet mystisk figur som kallade sig Koko. Besökaren kunde sitta eller lägga sig ner rakt under kupolen och uppleva rummet i ett "hav" av kyrkråttor och kungar. Besökaren kunde också använda kartan över Karlskrona som ett spel och utmana sina vänner och familj i ett frågespel med frågor om Örlogsstaden Karlskrona, om världsarv runtom i världen, och om Kingen och Råttan.

Besökscentrum 2016 och framåt
Fr o m 2016 kommer Besökscentrum att finnas på en ny plats. Arbetet med ett nytt Besökscentrum pågår just nu.

För mer info: maila This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kultur-och fritidsförvaltningen.
besokscentrum-bild2

Visa Det Levande Världsarvet - Karlskrona på en större karta

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36